Cecilie Snapholt

Hvorfor terapi?

At dele er at hele

Følelsesmæssig smerte opstår når vores organisme og bevidsthed ikke kan følge med til livets hændelser og de indre bevægelser, det vækker. Smerten ligger ikke i selve følelsen af det oplevede, men i det smertelige fravær ved ikke at kunne rumme og bære det, og forlade os selv i det.

Fortællingen om, at vi skal være stærke, uafhængige og kunne klare alting selv, siver ind i vores system og bliver ofte – uden vi opdager det – en stærk overbevisning, som vi lever efter. Overbevisninger der over tid kan blive til selvfordømmelse, utilstrækkelighed og ensomhed – med god grund.
Det har nemlig aldrig været meningen, at hverken du, jeg eller nogen anden skulle kunne klare alting selv – og når vi prøver at overbevise os om andet, gør det ondt. Smerten er et udtryk for, at vi er kommet ud på et sidespor, der strider mod vores egentlige natur. 

Vi er tilknytningsvæsner og vi er i vores kontinuerlige tilblivelse dybt afhængige af hinanden. Vi har brug for følelsesmæssig medtakt og øjne der ser, vidner og genkender det vi mærker, for at det kan landes ind et sted, hvor det bliver virkeligt for os og dermed til at bære. Her kan terapi give os betydelige korrigerende erfaringer af, at det smertelige kan bevæges, forvandles og hele, når vi bliver ved det, der er, som det er og bære det – fremfor at forlade os selv på det. 

Jeg har en urokkelig tillid til at ethvert menneske har en iboende konstruktivitet – en art livsimpuls, der naturligt vil vækst, balance og udfoldelse. Ofte har vi ikke kontakt og tillid til netop den del i os selv. Ofte så lidt, at vi måske helt har glemt det, måske aldrig eller kun sjældent er blevet mødt i det eller måske ikke helt tror på, at det også er for os. Her kan terapi være det, der hjælper os ind i kontakten til os selv og kalder tilliden frem igen, og støtter os til at komme på sporet af os selv og vores konstruktivitet.

Det, vi er ubevidste om, gør noget ved os - Det, vi er bevidste om, kan vi gøre noget ved

Når vi forstår noget om, hvad vanskeligheder kommer af, får vi mulighed for at bevæge det og med tiden komme fri af dem. Fri i den forstand, at vanskelighederne i takt med en øget indsigt og bevidsthed herom løsner deres hæmmende greb – og vi får greb om dem. Gennem terapi får du en større forståelse af sammenhænge og af hvilke naturlige mekanismer der er på spil – og hvilke der særligt sætter ind når vi begynder at “flytte om” indeni. En forståelse der over tid udvider din spændvidde for hvad du kan rumme, og sætter dig i stand til at blive bag roret og føle dig kapabel til at holde kursen – både når livets bølger går højt og i blikstille vejr. 

Forskellige former for terapi

Et trygt rum, hvor du kan gå på opdagelse i og bevæge det, du synes er vanskeligt i livet, og som spærrer vejen for at komme i udfoldelse, som den du virkelig er. 
Læs mere om individuel terapi her

Med støtte fra en neutral tredjepart, der holder den konstruktive kurs, forsøger vi sammen at skabe en nuanceret forståelse af de temaer, vanskeligheder og udfordringer, I kommer med. En forståelse der over tid viser den frugtbare vej, som altid er at finde.
Læs mere om parterapi her 

Et nænsomt og blidt rum, hvor du med støtte fra nærværende og kontaktfuld berøring hjælpes ind og ned i kroppen. Gennem det at mærke, hvordan det er på indersiden, som det er, kan det gradvist bevæges, forløses og forvandles.
Læs mere om kropsterapi her

At tage vores drømme alvorligt er en virksom, blid og legende vej til at gå i kommunikation med ubevidste lag i os og komme på sporet af stadig større vækst og udfoldelse, som den helhed vi er. 
Læs mere om drømmearbejde her