Cecilie Snapholt

Bevægelsescirkel - Barndommens gade

Ethvert menneske har brug for et sted, hvor det kan føle sig tryg, elsket og velkommen – et sted, hvor vi kan være den, vi er og udfolde os frit. I det ideelle tilfælde var vores barndomshjem sådan et sted: et hjertevarmt hjem, hvor vi følte os set, elsket og accepteret, som den, vi var. En erfaring, der gav os kimen til en grundlæggende tillid til os selv, til andre, til verden og til livet. En grundlæggende tillid, der gav os følelsen af et indre ståsted og en indre tryghed – følelsen af et indre hjem. 

Men ofte udspillede det sig ganske anderledes. For de fleste af er der “noget med noget” når det kommer til barndommen – og man fristes til at kalde det et uundgåeligt vilkår for det at være menneske. Men på trods af uundgåeligheden i dette vilkår, er det af betydning at tage alvorligt. 

Prægninger i barndommen bestemmer nemlig i meget høj og betydelig grad
– vores væsen
– vores selvværd
– og vores oplevelse af at at være os i verden. 

Summen af alle disse prægninger – både de smertelige, de glædelige og dem midt i mellem – danner en indre figur. En figur som i psykologiens verden betegner “det indre barn”. De allerfleste af disse prægninger og erfaringer ligger imidlertid hengemt i det ubevidste – og dette med god grund. Det gjorde ganske enkelt for ondt dengang – en ubærlig smerte, som vi har måtte lukke af til, for at kunne overleve i verden. Barnet i os gør derfor alt for, at det ikke endnu engang skal opleve de sammen krænkelser, som det var udsat for dengang – i barndommen. 

Selvom vi på ydersiden er voksne, så har det indre barn i os en betydelig og styrende indflydelse på vores følelser, tanker og handlinger – indtil vi tager det indre barn til os. Først når vi mærker hvad det indre barn egentlig føler, kan det finde hjem. Og det lykkelige er… Det er aldrig for sent. 

Hjernen er plastisk, og livet igennem kan nye nerveforbindelser skabes gennem nye erfaringer, der erstatter gamle. 

Med støtte fra en terapeut kan du begive dig på opdagelse ind i barndommens (for)tabte rige, blidt og i selvkærligt tempo lire døren op til den hengemte smerte, favne den og få nye korrigerende erfaringer – og finde hjem… 

→ Book en individuel session her