Cecilie Snapholt

Drømmearbejde Aarhus C

Drømmearbejde

At tage vores drømme alvorligt er en virksom og legende måde at gå i kommunikation med ubevidste lag i os selv. En blid måde, at komme på sporet af stadig større vækst og udfoldelse, som den helhed vi er. 

I almindelighed har vi kun kendskab til en meget lille del af vores indre helhed. Ligesom i naturen er kun dele af træet – stammen og kronen – fremme i lyset over jordens overflade. Træets enorme rødder og dets indbyrdes rodnet med andre træer ser vi ikke. Selvom store dele er under jordens overflade, er de der og har en afgørende betydning for træet som helhed. Ikke mindst for træet liv og vækst. Præcis lige sådan er det med os mennesker. Kun dele af vores helhed er fremme i bevidstheden, mens store dele ligger hengemt i det ubevidste – men har stadig en kolossal betydning. 

 

Pris:

60 - 75 minutter: 800 kr.
(studerende: 700 kr.)

Bestil tid her:

Drømmearbejde

En drømme-session tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem samtale, analyse og symbolforståelse af din drøm. Sammen går vi på opdagelse i drømmens budskab, og finder ind til, hvad drømmen vil dig. 

Jeg trækker desuden på forskellige teknikker i form af aktiv drømme-imagination, kunstterapeutiske redskaber, meditation, bevægelse, lyd og øvelser – alt afhængigt af, hvad der synes mest givtigt for den integrationsmulighed drømmens budskab forsøger at vise dig. 

Drømmearbejde kan stå som den centrale og bærende del i din proces, eller det kan fungere som et supplement til individuel terapi, parterapi, kropsterapi eller kan understøttes af arbejdet i bevægelsescirkler

Men hvordan husker jeg mine drømme?

Mange mennesker husker kun sjældent drømme, og for de fleste af os forsvinder drømmene i det sekund, vi vågner. Det kan skyldes forskellige ting, som fx psykens selvbeskyttende funktion, at vi for hurtigt går i gøre-mode eller en manglende vanthed med at forholde os til drømme. Men min erfaring er, at når vi aktivt sætter ind på drømmearbejde, så sker der det underfundige, at de begynder at trænge tydeligere igennem (u)bevidsthedens grænseflade. 

Men der findes alligevel nogle ting, vi kan gøre for at optimere vores muligheder for at huske drømme. 

Drømmearbejde

Pris:

60 - 75 minutter: 800 kr.
(Studerende: 700 kr.)

Bestil tid her:

Drømme - en vej til individuation

Hos Jung er begrebet individuation centralt og kan beskrives som selvets tilblivelsesproces, som fører det enkelte menneske frem mod at realisere en så stor fylde som muligt. En proces der nødvendigvis fordrer, at man bliver bevidst om sine ubevidste lag og over tid integrerer dem. Dette sker naturligt, spontant og dynamisk – helt uden vi gør noget. Det ubevidste søger konstant forening med det bevidste, grundet hvad man kan kalde en overordnet livsimpuls i og omkring os. At liv vil liv, og deraf naturligt følger, hvad der må til for at livet vækster. Akkurat på samme måde som gør sig gældende med et frø, som under passende betingelser, vil folde sig ud af sig selv og blive til en plante.

Et vindue til det ubevidste i os

Nat efter nat arbejder den såkaldte livsimpuls i og for os. Det ubevidste søger hele tiden op mod overfladen til det bevidste lag gennem dets eget symbolske og visuelle sprog – drømmenes sprog. 

Ved at sætte energi ind på vores drømme og begynde at gå i kommunikation med dem, kan vi sætte skub i den naturlige bevægelse. At bevidstgøre det ubevidste. 

Drømmearbejde

En drømme-session tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem samtale, analyse og symbolforståelse af din drøm. Sammen går vi på opdagelse i drømmens budskab, og finder ind til, hvad drømmen vil dig. 

Jeg trækker desuden på forskellige teknikker i form af aktiv drømme-imagination, kunstterapeutiske redskaber, meditation, bevægelse, lyd og øvelser – alt afhængigt af, hvad der synes mest givtigt for den integrationsmulighed drømmens budskab forsøger at vise dig. 

Drømmearbejde kan stå som den centrale og bærende del i din proces, eller det kan fungere som et supplement til individuel terapi, parterapi, kropsterapi eller kan understøttes af arbejdet i bevægelsescirkler

Men hvordan husker jeg mine drømme?

Mange mennesker husker kun sjældent drømme, og for de fleste af os forsvinder drømmene i det sekund, vi vågner. Det kan skyldes forskellige ting, som fx psykens selvbeskyttende funktion, at vi for hurtigt går i gøre-mode eller en manglende vanthed med at forholde os til drømme. Men min erfaring er, at når vi aktivt sætter ind på drømmearbejde, så sker der det underfundige, at de begynder at trænge tydeligere igennem (u)bevidsthedens grænseflade. 

Men der findes alligevel nogle ting, vi kan gøre for at optimere vores muligheder for at huske drømme. 

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende telefon-samtale på 10 minutter forud for din første tidsbestilling. Her kan du stille spørgsmål, du måtte have og mærke, om jeg er den rette terapeut for dig, i det du står med.  

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende telefon-samtale på 10 minutter forud for din første tidsbestilling. Her kan du stille spørgsmål, du måtte have og mærke, om jeg er den rette terapeut for dig, i det du står med.