Cecilie Snapholt

Privatlivspolitik

Følgende beskriver privatlivspolitikken – herunder behandling af dine persondata, datasikkerhed samt dine rettigheder hos:

Psykoterapeut Cecilie Snapholt
Frederiksgade 74A 1. tv.
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 43392778

Behandling af persondata:
Som klient hos mig, får jeg i forbindelse med dialog om booking af tid og i terapien personfølsom data i form af navn, mobilnummer og e-mail, som ifølge GDPR defineres som almindelig data, samt oplysninger i selve terapien om mere personlige forhold fx hvorfor du opsøger terapi, hvilket defineres som personfølsomme data. De oplysninger du giver mig, bruger jeg udelukkende til at vurdere din henvendelse, samt tilrettelægge og udføre dit terapeutiske forløb. Formålet med disse data er først og fremmest, at give dig den mest forsvarlige og bedst mulige støtte, at kunne følge og vurdere udviklingen i terapiforløbet, sikre en høj kvalitet samt administrere bookinger og sende faktura. 
Derudover er jeg som psykoterapeut underlagt et krav om dokumentation for at kunne tilbyde og udføre momsfrie sessioner. Herunder at dokumentere hvem der er blevet behandlet, hvad behandlingen drejer sig om, samt hvilken behandling, der er iværksat. Disse journaler  er ikke samme form for journal som den der følger dit CPR-nummer, som du kender fra eksempelvis din læge. Journalen hos mig er i fysisk format og er sikret i henhold til gældende regler og love om persondatabehandling – og sikkerhed. Oplysningerne du giver mig videregives ikke – men bruges udelukkende af mig. Jf. Bogføringsloven har jeg pligt til at lagre udvalgte persondata i minimum 5 år. 

Samtykkeerklæring:
Hvis du efter første session vælger at ville fortsætte hos mig, vil vi bruge et par minutter på at gennemgå min procedure for behandling af persondata, så du er godt. informeret. Her har du naturligvis mulighed for at stille eventuelle spørgsmål du måtte have. Herefter underskriver du en skriftlig samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen vedlægges din journal, og fungerer som indikator for, at du er bekendt med gældende politik, og er således mit bevis til Datatilsynet om, at du har givet samtykke til, at jeg må registrere de af dig givne oplysninger. 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, bør du sikre dig, at dette sker i overensstemmelse med vedkommende, og at vedkommende gøres opmærksom på gældende privatlivspoltik. 

Ved klienter under 18 år skal samtykkeerklæringen underskrives af forælder eller værge. 

Såfremt der sker ændringer i min behandling af persondata, vil disse ikke træde i kraft før du er gjort bekendt med ændringerne, samt har underskrevet en ny samtykkeerklæring. 

Oplysninger, der behandles: 
De persondata og andre oplysninger du videregiver til mig, er de oplysninger, som kan blive behandlet og gemt. Dette kan blandt andet være (men er ikke begrænset til): navn, alder, kontaktoplysninger, oplysninger om mentale, følelsesmæssige og kropslige tilstande og/eller livsudfordringer, opvækst samt oplysninger fra og om dine sessioner hos mig. Jeg opsøger ikke selv anden oplysning om dig fx via sociale medier mm. Gældende for de af dig givne oplysninger er, at jeg kun registrere de personfølsomme oplysninger som jeg fagligt vurderer er relevante for henholdsvis terapiforløbet samt førnævnte krav om dokumentation. 

Datasikkerhed:
Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordringen og databeskyttelsesloven.  Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. 

Jeg tilbyder muligheden for, at man som alternativ til at kontakte mig direkte på telefon, kan sende en sms eller mail omkring booking af session eller vedrørende spørgsmål. Jeg er her ikke ansvarlig for, hvad du som dataejer sender til mig af personfølsomme oplysninger, men jeg må som dataansvarlig ikke selv sende fortrolige oplysninger, medmindre det foregår sikkert. Skriftlig kommunikation vil fra min side alene blive anvendt til booking af tider. Vælger du at sende mig en sms med personfølsomme oplysninger, vil disse indtil jeg har læst og set dem, ligge på min telefon, som kun jeg har adgang til, og som yderligere er sikret af kode, som også kun jeg har kendskab til. Så snart jeg har læst og svaret vil sms’en blive slettet. 

Der er indgået databehandleraftaler med de databehandlere jeg anvender i min virksomhed, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. 

Disse er: 
– Simply.com – hjemmeside
– Google Analytics – trafikmåling og statistik. 

Dine rettigheder:
Ret til indsigt: Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig. Jeg er som behandler forpligtet til at udlevere én kopi til dig, såfremt du ønsker det. Ønskes mere end én betales de omkostninger dette arbejde medfører af dig. 
Ret til berigtigelse: Du har til enhver tid ret til at få rettet eventuelle fejl, der måtte være i de af dig givne informationer. 
Ret til at trække samtykket tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at kontakte mig på telefon eller skriftligt via kontaktformularen på min hjemmeside. Herved vil al persondata, der ikke længere skal benyttes til at opfylde kravet om dokumentation for momsfritagelse kunne slettes. Oplysninger der er lovpligtige at lagre, såsom persondata tilknyttet faktura eller dokumentationskravet jf. regler om momsfritagelse vil fortsat blive opbevaret efter gældende lovgivning – herunder Bogføringsloven, ifølge hvilken jeg har pligt til at opbevare faktura-oplysninger i 5 regnskabsår. 
Ret til dataportabilitet: 
Jf. Persondataforordningen skal journaldata let kunne flyttes fra én behandler til en anden – dette udelukkende i det tilfælde hvor du som klient, ønsker at overgå til en anden behandler, og i den forbindelse ønsker din journal med. Ønsker du dette skal du blot kontakte mig enten på telefon eller skriftligt via kontaktformularen på min hjemmeside. Herefter vil jeg sende dig, de af mig skrevne noter i den fysiske journal i elektronisk form. 
Ret til indsigelse: Hvis du ønsker at klage over min håndtering af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København
Telefon 33 19 32 00 
Email: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål til det skrevne, er du altid velkommen til at kontakte mig. 

← Tilbage til forside