Cecilie Snapholt

psykoterapeut Cecilie Snapholt

Om Cecilie Snapholt

Jeg er optaget af relationer og forbindelser – til os selv, til hinanden og til det, der omgiver os. Alt det der fordrer dem, og alt det, der står i vejen. Hvor dybt de kan komme, og hvad dybden i dem muliggør af udfoldelse, frihed og samhørighed – for den enkelte og for helheden. 

Jeg har på min egen færd mærket betydningen at at have en kyndig rejsefælle, der holder lygten og hjælper med at oplyse de snoede veje, mørke afkroge, blinde gyder, grimme skikkelser, glemte områder og gabende huller. Betydningen af, at have en hånd at holde i, når man træder ind i lyse ukendte dale og bestiger højder, man havde glemt fandtes, hvorfra der synes langt ned. Betydningen af, at have et støttende, medfølende vidne, der holder kursen, når man træder ud på den rejse, der er ens egen – hjem mod sig selv. 

Dét har ført mig vidt og bredt – op og ned – ind og ud – og betydningen af den stadige rejse og netop dét at følges med velbevandrede mennesker, har affødt, at jeg har dybt på hjerte at følges med andre, der begiver sig på rejse ind i psykens indre landskaber.

Netop derfor er jeg den dag i dag uddannet doula og psykoterapeut. Her smelter mine passioner sammen – forenes, forstyrrer, fornyer og forstørrer. 

Siden 2019 har jeg arbejdet med klienter i forskellige former for terapi. 

Som psykoterapeut...

… er jeg funderet i både den vestlige udviklings – og tilknytningspsykologi, de gamle østlige visdomspraksisser som meditation, bevidstheds – og energiarbejde samt shamanistiske måder at arbejde med energi og heling på.

Min tilgang er eklektisk funderet, dvs. at jeg henter inspiration og arbejder ud fra forskellige systemer og tilgange, da veje til hjælp for den enkelte, er at finde i mere end én retning – og altid må skræddersyes i nuet. Ethvert menneske er unikt, og derfor findes der, i min forståelse, ej heller “én metode” der passer på alle. Min intention er at se dig, der hvor du er – og den intention går forud for alt andet. 

Hos mig finder du et rum båret af blidhed, nænsomhed, respekt, klarhed og medfølelse. Et rum, der er dit og hvor der er plads til dig – lige præcis som du har det.

Først og fremmest og mest af alt menneske...

… der selv har søgt dybere, og til stadighed gør det. Min største lærer er livet selv, og min egen livsproces – og erfaring er det vægtigste fundament jeg arbejder ud fra når jeg sidder overfor et andet menneske. 

Ved siden af mit virke som terapeut arbejder jeg som undervisningsassistent på psykoterapeutuddannelsen Therapaia ved Center for Selvudvikling i samarbejde med Sandra Buchhardt, Ina Nørskov Eskildsen og Jens Enemark. Derudover er jeg kvinden bag www.jordensdoetre.dk, hvor jeg som uddannet doula tilbyder støtte og omsorg i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, samt andre overgange og transformationsprocesser. 

Relevante uddannelser og kurser

2022: Kursus i klinikdrift v. Jesper Hollensberg og Karsten Munk
2021: Kursus i Homøopati for jordemødre og fødselshjælpere v. Stine Ruge/naturens veje
2021: Doulauddannelsen v. jordemoder Ann-Emilie Augustinus/Moder Jord
2021: Kursus i Homøopati til brug i graviditet, fødsel og barsel v. Mette Mitchell
2020: Drømmegruppe v. Ellen Enemark/Center for selvudvikling
2020: Kunstterapigruppe v. Ellen Enemark/Center for selvudvikling
2019: Kursus i Golden Month – østasisatisk barselsomsorg v. Johanne Siegumfeldt/ACUbirth
2018-2022: 4-årig psykoterapeutuddannelse v. Jens Enemark/Center for selvudvikling
2018-nu: Udviklingsgrupper v. Jens Enemark/Center for selvudvikling
2018-2019: Holistisk udviklingsgruppe v. Karsten Munk     
2018: Kursus i Embryo in motion – Dynamics of Conception, Incarnation, Embodiment and Individuation v. Jaap van der Wall
2016-2017: Adgangsgivende kurser for RAB-certificering v. Karsten Munk
                         – 200 timers anatomi/fysiologi
                         – 100 timers sygdomslære
                         – 50 timers sundhedspsykologi
2016: Kursus i Månehjulet v. Anne Gunnhild Albertsen/CyclingLiving
2014-2018: Udviklingsgrupper v. Dan Noltensmeier/Center for Spirituel Integration
2012-2016: Professionsbachelor i Pædagogik v. Peter Sabroe seminariet

Jeg har erfaring med blandt andet:

∼  Angst
∼  Sorg
∼  Depression
∼  Ensomhed
∼  Meningsløshed
∼  Holdthed
∼  Jalousi
∼  Skam 
∼  Manglende tillid
∼  Mismod
∼  Selvundertrykkelse
∼  Mindreværd
∼  Vrede
∼  Selvkritik
∼  Forkerthedsfølelse
∼  Fortabthed
∼  Håbløshed
∼  Tankemylder
∼  Forladthed
∼  Tab
∼  Svigt
∼  Traumatiserende oplevelser
∼  Parforholdsudfordringer
∼  Længsel efter retning, mening og udfoldelse 
… og andre former for livssmerte.

Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Du finder mere om mit virke som doula her:

Om Cecilie Snapholt

Jeg er optaget af relationer og forbindelser – til os selv, til hinanden og til det, der omgiver os. Alt det der fordrer dem, og alt det, der står i vejen. Hvor dybt de kan komme, og hvad dybden i dem muliggør af udfoldelse, frihed og samhørighed – for den enkelte og for helheden. 

Jeg har på min egen færd mærket betydningen at at have en kyndig rejsefælle, der holder lygten og hjælper med at oplyse de snoede veje, mørke afkroge, blinde gyder, grimme skikkelser, glemte områder og gabende huller. Betydningen af, at have en hånd at holde i, når man træder ind i lyse ukendte dale og bestiger højder, man havde glemt fandtes, hvorfra der synes langt ned. Betydningen af, at have et støttende, medfølende vidne, der holder kursen, når man træder ud på den rejse, der er ens egen – hjem mod sig selv. 

Dét har ført mig vidt og bredt – op og ned – ind og ud – og betydningen af den stadige rejse og netop dét at følges med velbevandrede mennesker, har affødt, at jeg har dybt på hjerte at følges med andre, der begiver sig på rejse ind i psykens indre landskaber.

Netop derfor er jeg den dag i dag uddannet psykoterapeut og doula. Her smelter mine passioner sammen – forenes, forstyrrer, fornyer og forstørrer. 

Jeg har siden 2019 arbejdet med klienter i forskellige former for terapi. 

Som Terapeut ...

… er jeg funderet i både den vestlige udviklings – og tilknytningspsykologi, de gamle østlige visdomspraksisser som meditation, bevidstheds – og energiarbejde samt shamanistiske måder at arbejde med energi og heling på.

Min tilgang er eklektisk funderet, dvs. at jeg henter inspiration og arbejder ud fra forskellige systemer og tilgange, da veje til hjælp for den enkelte, er at finde i mere end én retning – og altid må skræddersyes i nuet. Ethvert menneske er unikt, og derfor findes der, i min forståelse, ej heller “én metode” der passer på alle. Min intention er at se dig, der hvor du er – og den intention går forud for alt andet. 

Hos mig finder du et rum båret af blidhed, nænsomhed, respekt, klarhed og medfølelse. Et rum, der er dit og hvor der er plads til dig – lige præcis som du har det.

Først og fremmest og mest af alt menneske...

… der selv har søgt dybere, og til stadighed gør det. Min største lærer er livet selv, og min egen livsproces – og erfaring er det vægtigste fundament jeg arbejder ud fra når jeg sidder overfor et andet menneske. 

Ved siden af mit virke som terapeut arbejder jeg som undervisningsassistens på psykoterapeutuddannelsen Therapaia ved Center for Selvudvikling i samarbejde med Sandra Buchhardt, Ina Nørskov Eskildsen og Jens Enemark. Derudover er jeg kvinden bag www.jordensdøtre.dk, hvor jeg som uddannet doula tilbyder støtte og omsorg i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, samt andre overgange og transformationsprocesser. 

Jeg har erfaring med blandt andet:

∼  Angst
∼  Sorg
∼  Depression
∼  Ensomhed
∼  Meningsløshed
∼  Holdthed
∼  Jalousi
∼  Skam 
∼  Manglende tillid
∼  Mismod
∼  Selvundertrykkelse
∼  Mindreværd
∼  Vrede
∼  Selvkritik
∼  Forkerthedsfølelse
∼  Fortabthed
∼  Håbløshed
∼  Tankemylder
∼  Forladthed
∼  Tab
∼  Svigt
∼  Traumatiserende oplevelser
∼  Parforholdsudfordringer
∼  Længsel efter retning, mening og udfoldelse 
… og andre former for livssmerte.

Relevante uddannelser og kurser

2022: Kursus i klinikdrift v. Jesper Hollensberg og Karsten Munk
2021: Kursus i Homøopati for jordemødre og fødselshjælpere v. Stine Ruge/Naturens veje
2021: Doulauddannelsen v. jordemoder Ann-Emilie Augustinus/Moder Jord
2021: Kursus i Homøopati til brug i graviditet, fødsel og barsel v. Mette Mitchell
2020: Drømmegruppe v. Ellen Enemark/Center for selvudvikling
2020: Kunstterapigruppe v. Ellen Enemark/Center for selvudvikling
2019: Kursus i Golden Month – østasisatisk barselsomsorg v. Johanne Siegumfeldt/ACUbirth
2018-nu: 4-årig psykoterapeutuddannelse v. Jens Enemark/Center for selvudvikling
2018-2022: Udviklingsgrupper v. Jens Enemark/Center for selvudvikling
2018-2019: Holistisk udviklingsgruppe v. Karsten Munk     
2018: Kursus i Embryo in motion – Dynamics of Conception, Incarnation, Embodiment and Individuation v. Jaap van der Wall
2016-2017: Adgangsgivende kurser for RAB-certificering (anatomi/fysiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi) v. Karsten Munk
2016: Kursus i Månehjulet v. Anne Gunnhild Albertsen/CyclingLiving
2014-2018: Udviklingsgrupper v. Dan Noltensmeier/Center for Spirituel Integration
2012-2016: Professionsbachelor i Pædagogik v. Peter Sabroe seminariet

Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter

Du finder mere om mit virke som doula her:

Forskellige former for Terapi

Et trygt rum, hvor du kan gå på opdagelse i og bevæge det, du synes er vanskeligt i livet, og som spærrer vejen for at komme i udfoldelse, som den du virkelig er. 

Med støtte fra en neutral tredjepart, der holder den konstruktive kurs, forsøger vi sammen at skabe en nuanceret forståelse af de temaer, vanskeligheder og udfordringer, I kommer med. En forståelse der over tid viser den frugtbare vej, som altid er at finde.

Et nænsomt og blidt rum, hvor du med støtte fra nærværende og kontaktfuld berøring hjælpes ind og ned i kroppen. Gennem det at mærke, hvordan det er på indersiden, som det er, kan det gradvist bevæges, forløses og forvandles.

At tage vores drømme alvorligt, er en n virksom, blid og legende vej til at gå i kommunikation med ubevidste lag i os selv og komme på sporet af stadig større vækst og udfoldelse, som den helhed vi er.