Cecilie Snapholt

Individuel terapi Aarhus C

Individuel terapi

Der kan være mange grunde til at starte i psykoterapi. Det kan være vanskeligheder, vi står i her og nu, som vi har brug for støtte til at løsne og forandre. Vanskeligheder der kan opleves som fx ensomhed, angst, tristhed, håbløshed, selvkritik, mindreværd, sorg, udfordringer i relationer eller en længsel efter “noget”, som vi måske end ikke helt kan sætte ord på. 

Uanset hvad dine grunde er, er du velkommen til at kontakte mig. 
Jeg tilbyder både korte og længerevarende terapeutiske forløb – alt afhængig af, hvad der giver mening for dig og dét, du står i. 

Pris:

60 - 75 minutter: 800 kr.
(studerende: 700 kr.)

Bestil tid her:

Individuel terapi

Pris:

60 - 75 minutter: 800 kr.
(Studerende: 700 kr.)

Bestil tid her:

Jeg hjælper dig dybere end ord ...

Psykoterapien tager udgangspunkt i det, der fylder for dig. I en respektfuld, nænsom og omsorgsfuld atmosfære udforsker vi sammen det, du oplever som vanskeligt – i fuld accept af, hvordan det er, at være dig i livet. Uanset hvor store eller små, du oplever dine vanskeligheder, tager jeg dig alvorligt. Det er min erfaring, at det er, når vi støttes til – i følelse – at møde os selv og lade os mærke med det, der er, var og ikke var, at den egentlige forvandling sker. Her mister vanskelighederne potentielt sin hæmmende magt over os – og vi kan tage imod os selv og gå igennem det, der før spærrede vejen for at være i livet og leve det.

De fleste af os mennesker tenderer midlertidig til at være rigtig meget i vores hoved, hvor sindet hersker og tankerne bor. Vores tankes(p)ind kører på autopilot i et omfang, der gør, at vi har vænnet os til dét, som værende måden at være i livet på. Vi er ubevidste om os selv, blinde overfor andre muligheder og kan ikke rigtigt mærke, hvad vi egentlig føler. 
Vi har til gode at synke ind og ned i os selv og komme til stede – og derfra bevæge os videre og ud. Mere vågne og centrerede i os selv og i virkeligheden… 

Psykoterapi hos mig tager udgangspunkt i samtaleterapi, men jeg trækker derfor ligeledes på energetiske og kropsterapeutiske redskaber, meditation, drømmetydning, bevægelse, brug af stemme og lyd samt kunstterapeutiske værktøjer – alt efter, hvad jeg føler, kunne være en hjælp for dig i lige netop det nu, der er dit. 

Der kan være mange grunde til at starte i psykoterapi. Det kan være vanskeligheder, vi står i her og nu, som vi har brug for støtte til at løsne og forandre. Vanskeligheder der kan opleves som fx:

 

∼  Ensomhed
∼  Angst
∼  Tristhed
∼  Håbløshed
∼  Udfordringer i relationer
∼  Manglende retning i livet
∼  Selvkritik
∼  Sorg
∼  Mindreværd
∼  Mismod og forvirring i forbindelse med overgange
∼  En længsel efter “noget”, uden helt at vide hvad
∼  Et ønske om at opnå større indsigt i os selv

Uanset hvad dine grunde er, er du velkommen til at kontakte mig.
Jeg tilbyder både kortere og længerevarende terapeutiske forløb – alt afhængig af, hvad der giver mening for dig og dét, du står i. 

Jeg hjælper dig dybere end ord ...

Psykoterapien tager udgangspunkt i det, der fylder for dig. I en respektfuld, nænsom og omsorgsfuld atmosfære udforsker vi sammen det, du oplever som vanskeligt – i fuld accept af, hvordan det er, at være dig i livet. Uanset hvor store eller små, du oplever dine vanskeligheder, tager jeg dig alvorligt. Det er min erfaring, at det er, når vi støttes til – i følelse – at møde os selv og lade os mærke med det, der er, var og ikke var, at den egentlige forvandling sker. Her mister vanskelighederne potentielt sin hæmmende magt over os – og vi kan tage imod os selv og gå igennem det, der før spærrede vejen for at være i livet og leve det.

De fleste af os mennesker tenderer midlertidig til at være rigtig meget i vores hoved, hvor sindet hersker og tankerne bor. Vores tankes(p)ind kører på autopilot i et omfang, der gør, at vi har vænnet os til dét, som værende måden at være i livet på. Vi er ubevidste om os selv, blinde overfor andre muligheder og kan ikke rigtigt mærke, hvad vi egentlig føler. 
Vi har til gode at synke ind og ned i os selv og komme til stede – og derfra bevæge os videre og ud. Mere vågne og centrerede i os selv og i virkeligheden… 

Psykoterapi hos mig tager udgangspunkt i samtaleterapi, men jeg trækker derfor ligeledes på energetiske og kropsterapeutiske redskaber, meditation, drømmetydning, bevægelse, brug af stemme og lyd samt kunstterapeutiske værktøjer – alt efter, hvad jeg føler, kunne være en hjælp for dig i lige netop det nu, der er dit. 

Jeg har en urokkelig tillid til, at der indeni dig findes et rum, der er fuldkomment konstruktivt og fuldkomment uskadeligt. Et rum, som de fleste af os lider under manglen på kontakt til, og inderligt længes efter. Et rum, hvor trygheden og samhørigheden med dig selv findes. Det rum, i hvilket din sårbarhed bor, og som derfor er velbevaret og godt beskyttet – og som vi derfor heller ikke bare lige vader ind i med træsko på. Nøglen til rummet er støbt af blidhed, tryghed og tålmodighed – en proces, i hvilken der er brug for følelsesmæssig medtakt og kærlige øjne, der møder, vidner og hjælper med at bære.

At komme i kontakt med den instans gennem følte erfaringer over tid, bringer en verden til forskel i relationen til os selv, til alt omkring os og for vores oplevelse af at være her i verden. At åbne døren blidt til det rum – igen og igen – bevirker, at livets uundgåelige bevægelser går fra at være en overvældende, lidelsesfuld og til tider meningsløs og fragmenteret affære, til at blive en nuanceret, berigende og glædesfyld opdagelse. 

Dét rum er min hjertesag, og dét, jeg er her for, at hjælpe dig på sporet af. 

Gennem terapi styrkes din evne til, på egen hånd, at kunne finde derind og være dig i livet funderet i en indre centrering – en væredygtig kundskab du får med dig på din videre færd gennem livet. I mit perspektiv den største gave vi kan skænke os selv – og som kræver en indsats, men som vil blive ved med at give. 

Du kan læse mere om min baggrund her eller læse om de forskellige former for terapi, jeg tilbyder, her. 

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende samtale på 10 minutter. Her kan du stille spørgsmål, du måtte have og mærke, om jeg er den rette terapeut for dig, i det du står med.  

Jeg har en urokkelig tillid til, at der indeni dig findes et rum, der er fuldkomment konstruktivt og fuldkomment uskadeligt. Et rum, som de fleste af os lider under manglen på kontakt til, og inderligt længes efter. Et rum, hvor trygheden og samhørigheden med dig selv findes. Det rum, i hvilket din sårbarhed bor, og som derfor er velbevaret og godt beskyttet – og som vi derfor heller ikke bare lige vader ind i med træsko på. Nøglen til rummet er støbt af blidhed, tryghed og tålmodighed – en proces, i hvilken der er brug for følelsesmæssig medtakt og kærlige øjne, der møder, vidner og hjælper med at bære. 

At komme i kontakt med den instans gennem følte erfaringer over tid, bringer en verden til forskel i relationen til os selv, til alt omkring os og for vores oplevelse af at være her i verden. At åbne døren blidt til det rum – igen og igen – bevirker, at livets uundgåelige bevægelser går fra at være en overvældende, lidelsesfuld og til tider meningsløs og fragmenteret affære, til at blive en nuanceret, berigende og glædesfyld opdagelse. 

Dét rum er min hjertesag, og dét, jeg er her for, at hjælpe dig på sporet af. 

Gennem terapi styrkes din evne til, på egen hånd, at kunne finde derind og være dig i livet funderet i en indre centrering – en væredygtig kundskab du får med dig på din videre færd gennem livet. I mit perspektiv den største gave vi kan skænke os selv – og som kræver en indsats, men som vil blive ved med at give. 

Du kan læse mere om min baggrund her eller læse om de forskellige former for terapi, jeg tilbyder, her. 

I mit perspektiv...

… er noget af det allermest væsentlige, men også vanskeligste, vi mennesker står overfor: 
– at turde være den vi virkelig er
– at kunne mærke hvad vi egentlig føler
– at stå bag vores dybereliggende behov og manifestere dem som et fundament, vores liv slår rødder fra. 

Samtidig er det netop her, vi kommer ind i en større frihed, centrering og selvaccept, og hvor vi tydeligst mærker meningsfylde, livslyst, glæde, helhed og udfoldelse. 

Når vi forsøger at være en anden, end den vi er, skaber vi en form for afstand i vores liv. En afstand, som vil volde os vanskeligheder på den ene eller den anden måde. I mit perspektiv, vanskeligheder som en art kald fra det dybere i os selv til netop at vågne op til den, vi virkelig er, og på den måde komme på sporet af et levet liv i dybere oprigtighed og samklang med vores inderste kerne.

Gennem terapi får du en større forståelse af sammenhænge og hvad vanskeligheder kommer af – og også hvilke mekanismer der særligt sætter ind, når vi begynder at “flytte om” indeni. Herved får vi mulighed for at bevæge det, der hæmmer os og med tiden komme fri. Fri i den forstand, at vanskelighederne i takt med en øget indsigt og bevidsthed herom løsner deres hæmmende greb – og vi får greb om dem. En forståelse der over tid udvider din spændvidde for hvad du kan rumme, og sætter dig i stand til at blive bag roret og føle dig kapabel til at holde kursen – både når livets bølger går højt og i blikstille vejr. 

→ Læs mere om min baggrund her

Mellem stimulus og respons er der et rum. I det rum ligger vores magt til at v æ l g e vores svar. I vores svar ligger vores vækst og vores frihed.

I mit perspektiv...

… er noget af det allermest væsentlige, men også vanskeligste, vi mennesker står overfor: 
– at turde være den vi virkelig er
– at kunne mærke hvad vi egentlig føler
– at stå bag vores dybereliggende behov og manifestere dem som et fundament, vores liv slår rødder fra. 

Samtidig er det netop her, vi kommer ind i en større frihed, centrering og selvaccept, og hvor vi tydeligst mærker meningsfylde, livslyst, glæde, helhed og udfoldelse. 

Når vi forsøger at være en anden, end den vi er, skaber vi en form for afstand i vores liv. En afstand, som vil volde os vanskeligheder på den ene eller den anden måde. I mit perspektiv, vanskeligheder som en art kald fra det dybere i os selv til netop at vågne op til den, vi virkelig er, og på den måde komme på sporet af et levet liv i dybere oprigtighed og samklang med vores inderste kerne.

Gennem terapi får du en større forståelse af sammenhænge og hvad vanskeligheder kommer af – og også hvilke mekanismer der særligt atter ind, når vi begynder at “flytte om” indeni. Herved får vi mulighed for at bevæge det, der hæmmer os og med tiden komme fri. Fri i den forstand, at vanskelighederne i takt med en øget indsigt og bevidsthed herom løsner deres hæmmende greb – og vi får greb om dem. En forståelse der over tid udvider din spændvidde for hvad du kan rumme, og sætter dig i stand til at blive bag roret og føle dig kapabel til at holde kursen – både når livets bølger går højt og i blikstille vejr. 

→ Læs mere om terapi her

Runa - individuel terapi
Hos Cecilie fandt jeg et trygt og tillidsfuldt rum, hvor jeg hurtigt følte mig mødt. Cecilie har givet mig en følelse af, at det, jeg mærker og føler, er menneskeligt og velkommen
Helene - individuel terapi
Jeg mærker, at Cecilie s e r mig. Hendes indfølingsevne og måde at tage kærligt vare på det, der opstår, skaber et trygt rum hvor jeg tør åbne mig og vise mig i mine mange lag. At være i terapi hos Cecilie har givet mig en fornyet tillid til, at der ér en vej her i livet for mig.
Rasmus - Individuel terapi
Cecilie skabte et behageligt, åbent og anerkendende rum og hun har givet mig nogle redskaber til bedre at kunne tackle livets svære perioder.
Karoline - Individuel terapi
Cecilie har fra første session været lige netop dét, jeg havde brug for. Hun tager både store og små problemstillinger alvorligt, og får mig til at føle, at selv mine mindre flatterende sider er menneskelige og velkomne. Jeg går altid derfra med et dejligt lettere hjerte
Previous slide
Next slide

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende telefon-samtale på 10 minutter forud for din første tidsbestilling. Her kan du stille spørgsmål, du måtte have og mærke, om jeg er den rette terapeut for dig, i det du står med.  

Runa - individuel terapi
Hos Cecilie fandt jeg et trygt og tillidsfuldt rum, hvor jeg hurtigt følte mig mødt. Cecilie har givet mig en følelse af, at det, jeg mærker og føler, er menneskeligt og velkommen
Helene - individuel terapi
Jeg mærker, at Cecilie s e r mig. Hendes indfølingsevne og måde at tage kærligt vare på det, der opstår, skaber et trygt rum hvor jeg tør åbne mig og vise mig i mine mange lag. At være i terapi hos Cecilie har givet mig en fornyet tillid til, at der ér en vej her i livet for mig.
Rasmus - Individuel terapi
Cecilie skabte et behageligt, åbent og anerkendende rum og hun har givet mig nogle redskaber til bedre at kunne tackle livets svære perioder.
Karoline - Individuel terapi
Cecilie har fra første session været lige netop dét, jeg havde brug for. Hun tager både store og små problemstillinger alvorligt, og får mig til at føle, at selv mine mindre flatterende sider er menneskelige og velkomne. Jeg går altid derfra med et dejligt lettere hjerte
Previous slide
Next slide

Jeg tilbyder en gratis og uforpligtende telefon-samtale på 10 minutter forud for din første tidsbestilling. Her kan du stille spørgsmål, du måtte have og mærke, om jeg er den rette terapeut for dig, i det du står med.