Kvindenaturens evige balancekunst

Kvindenaturens evige balancekunst
Kvindenaturens evige balancekunst

Der findes et gammelt, gammelt eventyr. Ingen ved hvorfra det stammer, men ikke desto mindre, er det gået fra mund til øre – fra generation til generation – helt frem til i dag og nu også til dig. 

Eventyret handler om en gammel, gammel mand, der ligger for døden. Han kalder sit folk til sig og giver en pind til hver af alle sine børn, sin kone og alle andre i landsbyen. “Knæk pinden”, siger han til dem. Med lidt besvær knækker de alle deres pind midtover, imens de kigger spørgende på den gamle, døende mand. “ja, sådan er det, når et menneske er helt alene. Da kan det let knække”, sige manden med mild, men endog alvorlig mine. 

Herefter giver den gamle mand alle omkring ham to pinde og siger så: “Hold de to pinde tæt sammen og knæk nu dem begge på én gang”. Alle forsøger de med møje og besvær, men ingen lykkes med mandens befaling. “Præcis sådan, ønsker jeg, at I skal leve, når jeg er gået bort. Vi er stærke når vi står sammen med en anden eller flere… Her kan vi ikke knække”. 

Eventyret siger os noget om betydningen af fællesskab. Men det gemmer på endnu et vigtigt budskab – måske endda ét, der er endnu mere essentielt. Det forholder sig nemlig på præcis samme måde med den kvindelige psyke. 

En kvinde består af to væsner: et ydre og et indre. 
Én om lever i den synlige verden, og én som er sværere at se. Det ydre væsen lever ved dagslys. Hun er ofte pragmatisk. tilpasset kulturen, artig og pæn – tenderende til poleret. Den indre er derimod gemt lidt af vejen. Hun er vild og fyldt med længsel efter “jeg ved ikke hvad”. Tit dukker hun blot momentant op, for så at forsvinde igen, men hun efterlader altid en følelse af noget oprindeligt. 

Som udenpå – så indeni
Den vilde natur er en truet art. Både den indre vilde natur og den omkring os. Uberørt natur på kloden forsvinder samtidig med at forståelsen for vores egen indre vilde natur blegner. Vores vilde natur er blvet udplyndret, vores huler jævnet med jorden og vores oprindelige cyklus presset ind i unaturlige rytmer til glæde eller måske mest af alt til nytte for andre. 
Men uanset hvor meget man forsøger at tæmme den og holde den nede, ja så vokser den vilde natur frem igen. Livsimpulsen i den vilde natur er insisterende – for den er den ene halvdel af helheden. 

Uanset hvor mange gange hun forbydes, bliver slået ned, beskåret, udvandet, pint, erklæret for hysterisk og upålidelig, farlig og gal, så rejser hun sig igen. Selv den mest stilfærdige, udmargrede kvinde har et hemmeligt sted til hende – også de, der ikke engang er sig det bevidst. 

Hendes navn er VILDKVINDEN

Mærker du hende? 

Hvis ikke eller kun svagt, så mist ikke modet. Alene det, at du lige nu læser disse ord, vidner om en nysgerrighed – at noget indeni dig allerede er på vej … 

Kald på hende, syng kød tilbage på hendes ben, kast alle de falske kapper af dig – én for én – og ifør dig den sande. Træd ind i de sjælelige landskaber, der engang var dine. 

Hun tilhører dig.
Hun er dig og du er hende. 
Hun tilhører alle kvinder. 

Hun er den ene side af den dobbelte natur – tvillingenaturen. Og når både den indre og den ydre del i os holdes tæt sammen, så kan vi som kvinder ikke knække. Men favoriseres den ene og skjules den anden, ja så får vores liv slagside. Vi mister balancen og står mere end halverede tilbage. 

Du kan altid kalde på hende ved at stille følgende to og måske lidt forbavsende enkle spørgsmål:
Det første lyder: Hvad vil jeg gerne have? 
Men endnu vigtigere, og det vi ofte glemmer: Hvad ønsker mit dybere jeg? 

I terapi kan jeg støtte dig i, at gå på endnu dybere opdagelse i disse to enkle spørgsmål og derigennem få fat i og nære begge sider af din psykiske natur – komme på sporet af kvindenaturens evige balancekunst. 

Og til sidst et lille trick fra én kvinde til en anden: Mister du balancen i din hverdag, så vend dig mod havet. Er du stille, kan du altid høre hende hviske: Hvad ønsker dit dybere jeg? Lad hendes spørgsmål genlyde i dig – dans med det og se, hvad der vil frem. 

→ Få hjælp til at komme din dobbelte tvillingenatur nærmere gennem individuel terapi eller i bevægelsescirklen. 

Lad mig fortælle dig om en svunden tid…

Floden under floden
Bevægelsescirkel

Engang for længe, længe siden levede vi kvinder år ud og år ind i pagt med naturens kredsløb og årstider – og de levede i os. De virkede beroligende på os, gav os trang til at danse, hvile, skabe og nedbryde. De bevægede sig i os og lærte os, at lære ligesom dyrene. Denne viden blev givet i arv fra kvinde til kvinde. Det var en del af vores sjælehud – en pels, der svøbte sig om os. 

Lige indtil vi fik at vide, at der faktisk kun er fire ydre årstider og at kvinder kun har tre – barndom, voksenalder og alderdom – og det var det. Og lige siden har vi i større eller mindre grad lidt af tørhed, træthed, tørst og hjemve. Måske kender du det? Måske mærker du, at noget langt, langt inde et sted, langt, langt borte vækkes, netop som du læser disse ord? 

Der findes et kredsløb – måske det allervigtigste. Dét kredsløb, der handler om at vende hjem – hjem til det vilde hjem.
Sjælens hjem.  Der er mange måder at gå hjem på. Nogle er verdslige og andre er mere subtile. Og placeringen af åbningen til hjemmet ændrer sig af og til. For eksempel kan man ligge på jorden og lade sig varme af en solstråle, man kan stikke hænderne i en regntønde, danse vildt eller plante en plante. Måske kender du allerede nogle af dine indgange til dette hjem? 

I tidernes morgen søgte kvinder i ny og næ ud og væk fra landsbyen – ofte når de blødte. Du har måske også fået fortalt, at det var grundet blodets urenhed og den medfølgende “hysteri”, at de søgte afsides? Men rygtet siger, at nok gik de med sænket hoved afsted, men så snart de var uden for landsbyens grænse og ingen så det, ja så rankede de ryggen og løb frejdige, kraftfulde og værdige afsted. 

Men hvad skulle de derude? 

Måske du allerede kan mærke det – fordi deres trin ligger lagret i dig, ligesom alle andre trin betrådt af kvinderne i tækken før dig. men er du i tvivl, så kan jeg fortælle dig, at de drog ud for at komme på sporet af hende, der kaldte. Hende, der kalder fra floden under floden. Hende, der kalder, for at vi kvinder vender hjem. 

Hører du hende

Uanset hvor længe du har været væk, så finder du vejen. De, af dine formødre, der har gjort det, ved, at også du kan. De venter på dig derude – sammen med hende. 

Èn af vejene går ad kroppen og dens sanselighed og bevægelighed. Her kan vi vugge jeget i søvn, så vi selv kan gå resten af vejen. Her kommer vi på sporet af floden under floden – skabelsens evige strøm. 

Men hvordan står det til med floden under floden i dig – mærker du den?
Er den forurenet? 
Måske ligefrem tilstoppet?
Eller er der bare lavvande lige nu?

Er der områder, hvor det bevæger sig frit og flydende?
Områder, som er udtørret og som kalder på vand?

Måske strømmer den kraftigt nogle steder og andre steder slet ikke?
Måske er der en lille kilde et sted, der pibler lige så sagte og fint – en kilde, du slet ikke havde mærket før nu?

Længes du efter vand og at mærke livets strøm – floden under floden – i dig?
Så kender jeg endnu en potentiel indgang.
I denne bevægelsescirkel ærer vi hende, der kalder.
Hende, der kalder på os, for at få os til at vende hjem.

Du er ventet, værdig og velkommen.

→ Læs mere om bevægelsescirklen her